ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ  2015


ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ  2015
ΤΑΞΗ Α   
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Βιβλίο μαθητή   Ενότητες εξεταστέας ύλης : 1, 2, 3, 5( σελίδα 64)
Βιβλίο ασκήσεων Ενότητες εξεταστέας ύλης: 1, 2, 3, 5( σελίδες 48,49)
Επαναληπτικές ασκήσεις; σελ. 114 έως και 123
Ενότητα που αφαιρείται: 4

 ΜΑΘΗΜΑ  ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ   1. 2. 3. 4. 5.

ΜΑΘΗΜΑ  ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
ΤΟ ΠΙΟ ΓΛΥΚΟ ΨΩΜΙ
Η ΝΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΓΟΝΑΚΙ
ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΥΣΤΡΙΝΙΑ
 Ο ΠΙΣΤΟΣ ΦΙΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ενότητα 1
Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής
1.1Από τα δεδομένα στην πληροφορία
1.2Ο Κύκλος Επεξεργασίας των Δεδομένων
1.3Η ανάγκη για μηχανές επεξεργασίας δεδομένων
1.4Ο Υπολογιστής και η επεξεργασία δεδομένων
1.5 Με τι ασχολείται η Πληροφορική

Κεφάλαιο 2: Το υλικό του Υπολογιστή
2.1 Το Υλικό Μέρος του Υπολογιστή
2.2 Η μνήμη του υπολογιστή και τα αποθηκευτικά μέσα
2.3 Είδη υπολογιστών
Κεφάλαιο 3: Εργονομία
              3.1 Αρχές της εργονομίας
              3.2 Η θέση της εργασίας μας
              3.3 Η οθόνη
 
Ενότητα 2

Κεφάλαιο 5: Γνωριμία με το Λογισμικό του Υπολογιστή
              5.1 Οι έννοιες «Πρόγραμμα» και «Λογισμικό»
              5.2 Είδη Λογισμικού
              5.3 Το Λειτουργικό σύστημα
              5.4 Περιγραφή του υπολογιστή ως υπολογιστικό σύστημα
 
Κεφάλαιο 7: Προστασία Λογισμικού-Ιοί
              7.1 «Τίποτα» δεν είναι ασφαλές
              7.2 Ανάγκη ύπαρξης αντιγράφων ασφαλείας
              7.3 Τρόποι προστασίας από ιούς
 
Ενότητα 3

Κεφάλαιο 9: Ζωγραφική
        9.1 Εισαγωγή στα προγράμματα ζωγραφικής του υπολογιστή
        9.2 Μια πρώτη ματιά στο πρόγραμμα ζωγραφική
        9.6 Αποθήκευση της εικόνας μας
        9.7 Άνοιγμα αποθηκευμένης εικόνας
        9.8 Αντιγραφή εικόνας
        9.9 Εισαγωγή κειμένου στην εικόνα
        9.10 Ένωση δύο εικόνων

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Από το σχολικό βιβλίο :
1.1              Τα χαρακτηριστικά των οργανισμών σελίδες 18-20
1.2              Κύτταρο :η μονάδα της ζωής σελίδες 21-24
1.3              Η οργάνωση των πολυκύτταρων οργανισμών σελίδες 25-29
Εισαγωγή κεφαλαίου 2 σελίδα 38
2.1    Η παραγωγή θρεπτικών ουσιών στα φυτά και η φωτοσύνθεση   σελίδες 39-40
2.4   Η πρόσληψη ουσιών και η πέψη στον άνθρωπο σελίδες 45-51
        Εισαγωγή κεφαλαίου 3 σελίδα  60
3.2  Η μεταφορά και η αποβολή ουσιών στα φυτά σελίδες 60-61
       Εισαγωγή κεφαλαίου 4 σελίδα78
4.2  Η αναπνοή στα φυτά σελίδα 80
5.1 Η στήριξη και κίνηση στους μονοκύτταρους οργανισμούς σελίδα 98
5.2 Η στήριξη στα φυτά σελίδα 99
7.4 Το νευρικό σύστημα του ανθρώπου σελίδες 141-145

ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ
Κυκλαδικός  Πολιτισμός σελ. 21,22
Μινωικός πολιτισμός σελ. 23,24,25,26,27,28
Μυκηναικός πολιτισμός σελ. 29,30,31,32,33,34,35
Αποικιακή εξάπλωση σελ. 43,44,45,46,47
Σπάρτη-Αθήνα σελ. 48,49,50,51,52,53
Πανελλήνιοι δεσμοί, Ολυμπιακοί αγώνες σελ.54,55
Πέρσες σελ.57,58,59,60,61,62
Συμμαχία Δήλου σελ.69,70
Δημοκρατία σελ.71,72,73,74,75,76,77,78,79

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ
« Η φυσική με πειράματα »
                        Φύλλο Εργασίας 1. Μετρήσεις μήκους – Μέση τιμή.
Φύλλο   ργασίας 2. Μετρήσεις Χρόνου – Η Ακρίβεια.
Φύλλο Εργασίας 3. Μετρήσεις Μάζας – Τα Διαγράμματα.
Φύλλο Εργασίας 4. Μετρήσεις Θερμοκρασίας – Η Βαθμονόμηση.
Φύλλο Εργασίας 5. Από την Θερμότητα στην Θερμοκρασία – Η Θερμική Ισορροπία.
Φύλλο Εργασίας 6. Οι Αλλαγές Κατάστασης του Νερού – Ο «Κύκλος» του Νερού.
Φύλλο Εργασίας 7. Η Διαστολή και η Συστολή του Νερού–Μια φυσική « Ανωμαλία»

Δηλαδή από τη σελίδα 1 έως και την σελίδα 32 του σχολικού βιβλίου.

Παρατήρηση
Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται ως εξής:Δίνονται στους μαθητές φύλλα αξιολόγησης τα οποία συνθέτονται από τον εκπαιδευτικό με βάση τα γνωστά στους μαθητές φύλλα εργασίας του μαθήματος, τα οποία έχουν την παρακάτω μορφή και περιλαμβάνουν τα εξής ζητούμενα:
α ερώτημα: Περιγραφή της σύνθεσης, της λειτουργίας και της εξέλιξης ενός πειράματος το οποίο περιλαμβάνεται / εικονίζεται στα φύλλα εργασίας και έχει πραγματοποιηθεί από τους μαθητές κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και περιγραφή του τρόπου βέλτιστης μέτρησης των φυσικών μεγεθών τα οποία ενδεχομένως έχουν μετρηθεί στο πείραμα.
β ερώτημα: Καταγραφή συμπερασμάτων από το πείραμα του ερωτήματος α.
γ ερώτημα: Αξιοποίηση τιμών μέτρησης οι οποίες έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια ενός από τα προβλεπόμενα πειράματα στην τάξη και παρέχονται σε πίνακα από τον εκπαιδευτικό για τη σύνθεση διαγράμματος (όπως αυτό το οποίο περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας του μαθήματος).
δ ερώτημα: Καταγραφή συμπερασμάτων από το πείραμα του ερωτήματος γ.
ε έως θ ερωτήματα: Απάντηση σε δύο από πέντε ερωτήματα τα οποία αφορούν σε εφαρμογές, γενικεύσεις ή ερμηνείες συμπερασμάτων από τα φύλλα εργασίας που έχουν διδαχθεί οι μαθητές.
Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά στα τέσσερα πρώτα ερωτήματα (α, β, γ, δ) και επιλέγουν δύο από τα επόμενα πέντε ερωτήματα (ε, στ, ζ, η, θ).  Τα ερωτήματα είναι ισοδύναμα και οι απαντήσεις βαθμολογούνται ισότιμα.Παρατήρηση 2

Αρχικά πρέπει να γίνει ξεκάθαρο, ότι ΔΕΝ θα ζητηθεί από τους μαθητές να απαντήσουν σε κάποιο θέμα, αν αυτό δεν έχει αναλυθεί στην τάξη κατά την διάρκεια του μαθήματος.
Ωστόσο ΑΝ κάποιος μαθητής θέλει, για καλύτερη κατανόηση, να διαβάσει κάτι παραπάνω μπορεί να δει μία ενδιαφέρουσα εργασία του συναδέλφου Ανδρέα Κασσέτα στην ιστοσελίδα:


ΜΑΘΗΜΑ : ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
            ΣΕΛ: 10, 11, 13, 14, 17, 18, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 58, 59, 72, 74,   75, 82, 83, 90, 91, 92, 96, 97, 104, 105
           
             ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ
Τhink Teen!1st Grade of Junior High School(αρχαριοι)
Units 1-7(-page 99)All vocabulary and grammar included.
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ
THINK TEEN STUDENTS’ BOOK UNITS 1-6 Η ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑ ΥΛΗ
WORKBOOK UNITS 1-6 Η ΔΙΔΑΧΘΕΊΣΑ ΥΛΗ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦ. ‘GERUND


ΜΑΘΗΜΑ: ΑΛΓΕΒΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   1ο:   Παράγραφοι      1.3  ,  1.4  ,  1.5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   2ο:   Παράγραφοι      2.1 , 2.2 , 2.3 , 2.4 , 2.5 , 2.6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4ο:    Παράγραφοι      4.1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6ο:    Παράγραφοι      6.1  ,  6.3  ,  6.4  ,   6.5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7ο:    Παράγραφοι      7.1 , 7.2

ΜΑΘΗΜΑ:  ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   1ο:   Παράγραφοι        1.5 , 1.6 , 1.7 , 1.8 , 1.9 , 1.10 , 1.11 , 1.13
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   2ο:   Παράγραφοι        2.3  ,  2.6 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3ο:    Παράγραφοι       3.1  ,  3.2 

ΤΑΞΗ Β           
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
Βιβλίο μαθητή   Ενότητες εξεταστέας ύλης:  6,7
Βιβλίο ασκήσεων Ενότητες εξεταστέας ύλης: 6,7
Επαναληπτικές ασκήσεις: σελ. 131 έως και 140
Ενότητα που αφαιρείται: 8

ΜΑΘΗΜΑ          ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1    Α + ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΝΟΤΗΤΑ 2   Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3   Α. + ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  Β1. Β2. Γ1.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4   Γ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 5   Α + ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Β1. Β2. Γ1. (εκτός αλληλοπαθητικές αντωνυμίες )Γ2.
ΕΝΟΤΗΤΑ  6   Γ. ( εκτός από ερωτηματική αντωνυμία)
ΕΝΟΤΗΤΑ 7   Α + ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Β1. Β2. Γ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 8   Γ1 ( εκτός από επίθετα γ κλίσης ) Γ2
ΕΝΟΤΗΤΑ 9  Α + ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  Β1. Β2.
ΕΝΟΤΗΤΑ 11  Γ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 12  Γ. ( εκτός από  ανώμαλα επίθετα)
ΕΝΟΤΗΤΑ 13 Γ.
ΕΝΟΤΗΤΑ 15 Γ1.
ΕΝΟΤΗΤΑ 16 Γ1 ( εκτός από κτητικές αντωνυμίες)
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Ε.Φ  + Μ.Φ

ΜΑΘΗΜΑ          ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ..8-11.
ΡΑΨΩΔΙΑ   Α     1-53  54-306  350-431α  494-612
                    Ζ       369-529
                   Π       684-867
                   Χ       247-394
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ενότητα 1

  Κεφάλαιο 1: Ψηφιακός Κόσμος
                          1.1 Ψηφιακό-Αναλογικό
                          1.2 Ο υπολογιστής ως ψηφιακή μηχανή
                          1.3 Αναπαράσταση των συμβόλων
                          1.4 Αναπαράσταση εικόνων
                          1.5 Τι επιλέγουμε αναλογικό ή ψηφιακό;
  Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του υπολογιστή
                          2.1 Ο Προσωπικός Υπολογιστής εσωτερικά
                          2.2 Εσωτερικές Κάρτες
                          2.3 θύρες Σύνδεσης
 
Ενότητα 2

  Κεφάλαιο 5: Αρχεία-Φάκελοι
                          5.1 Η έννοια του αρχείου
                          5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά του αρχείου
                          5.3 Η έννοια του φακέλου
                          5.4 Διαχείριση Αρχείων-Φακέλων
 
Ενότητα 3

  Κεφάλαιο 8:Επεξεργασία Δεδομένων και υπολογιστικά φύλλα
                          8.1 Επεξεργασία δεδομένων
                          8.2 Το λογισμικό των Υπολογιστικών Φύλλων
                          8.3 Υπολογισμοί στο λογισμικό Υπολογιστικά Φύλλα
                          8.4 Χρήση συναρτήσεων στο λογισμικό Υπολογιστικά Φύλλα
ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΟΙ
THINK TEEN STUDENT’S BOOK  UNITS 1-6  Η ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑ ΥΛΗ
WORKBOOK UNITS 1-6 Η ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑ ΥΛΗ
Η ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦ. 1-6
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ
(προχωρημενοι)
Think Teen!2nd Grade of Junior High School
Units 1-5(-page 96)All vocabulary and grammar included.


ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

1.    Ινδιάνος Σιάτλ, Ένα παλιό μήνυμα για τον σύγχρονο κόσμο.
2.    Α.Τσέχωφ, Ένας αριθμός.
3.    Γ. Μαγκλή, Γιατί;
4.    Κ. Καβάφη, Θερμοπύλες.
5.    Δ. Χριστοδούλου, Για ένα παιδί που κοιμάται.
6.    Μ.Ιορδανίδου, Στην εποχή του τσιμέντου και της πολυκατοικίας.ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ενότητες : 1,2,3,4,5.

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ

2.2 Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος-Ο ρόλος της ενέργειας.
Σελίδες 43 μέχρι και 47
4.1 Ομοιόσταση
                 Σελίδες 74 μέχρι και 77
4.2 Ασθένειες
                Σελίδες 78 μέχρι και 83
4.3 Αμυντικοί μηχανισμοί του ανθρώπινου οργανισμού
               Σελίδες 84 μέχρι και 87
4.4 Τρόπος ζωής και ασθένειες
              Σελίδες 87  μέχρι και 89

Σημείωση  παραθέματα και άλλες  πρόσθετες πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη.
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
2.2. Η έννοια της ταχύτητας         [Μόνο οι σελίδες 29 και 30 ]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
3.1. Η έννοια της δύναμης.
3.2. Δύο σημαντικές δυνάμεις στον κόσμο.
3.3. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων.    
 [ 0χι οι υποπαράγραφοι «Δύναμη που ασκείται από  τραχιά επιφάνεια»  και «Ανάλυση δύναμης» ]
3.4. Δύναμη και ισορροπία.
3.5. Ισορροπία υλικού σημείου. [ Όχι η υποπαράγραφος «Ανάλυση δυνάμεων και ισορροπία» ]
3.6. Δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας
3.7. Δύναμη και αλληλεπίδραση.    [ Όχι η υποπαράγραφος «εφαρμογές» ]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
4.1. Πίεση
4.5. Άνωση –Αρχή του Αρχιμήδη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
5.1. Έργο δύναμης
[ Όχι οι υποπαράγραφοι «Περιπτώσεις έργου» και «Υπολογισμός έργου σταθερής δύναμης» ]
5.2. Δυναμική και κινητική ενέργεια. Δύο βασικές μορφές ενέργειας.
5.3. Η μηχανική ενέργεια και η διατήρησή της.
5.5. Διατήρηση ενέργειας.
5.8. Ισχύς
[ Όχι η υποπαράγραφος «Ισχύς και κίνηση» ]

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ
Γενική ενότητα Ι. Εισαγωγή στη ΧηµεΙα
1.3 Φυσικές ιδιότητες των υλικών (σελ.20-22)
Γενική ενότητα 2. Από το νερό στο άτοµο - Από το µακρόκοσµο στο µικρόκοσµο
2.2 Το νερό ως διαλύτης - Μείγµατα (σελ.30)
                      2.2.1 Μείγµατα (σελ.30-32)
                      2.2.2 Διαλύµατα (σελ.33-34)
2.3 Περιεκτικότητα διαλύµατος - Εκφράσεις περιεκτικότητας
2.3.1 Περιεκτικότητα διαλύµατος στα εκατό βάρος προς βάρος (% w/w). (σελ.35-36)
                     2.3.2 Περιεκτικότητα διαλύµατος στα εκατό βάρος προς όγκο (% w/v).     (σελ.37-38)
                     2.3.3 Περιεκτικότητα διαλύµατος στα εκατό όγκο προς όγκο (% ν/ν).     (σελ.38-39)
2.6 Διάσπαση του νερού - Χηµικές ενώσεις και χηµικά στοιχεία. (σελ.48)
                     2.6.1 Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού. (σελ.48-50)
                     2.6.2 Πίνακας 4: Διαφορές μειγμάτων και χημικών ουσιών(στη σελίδα 52).
2.7 Χηµική αντίδραση (σελ.54-57)
2.8 Άτοµα και µόρια (σελ.58-61)
2.9 Υποατοµικά σωµατίδια - Ιόντα (σελ.62-66)
2.10 Σύµβολα χηµικών στοιχείων και χηµικών ενώσεων (σελ.67-69)
2.11 Χημική εξίσωση (σελ.70-72)
                                                          Τα  τμήματα του βιβλίου με τίτλο «Χημεία παντού» και τα τμήματα του
                                                                       βιβλίου με τίτλο «Με αφορμή τη Χημεία», δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη.

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Ενότητα 1η
Μάθημα 1, Μάθημα 2, Μάθημα 3

Ενότητα 2η
Μάθημα 12, Μάθημα 14, Μάθημα 16, Μάθημα 17,
Μάθημα 19, Μάθημα 21, Μάθημα 22, Μάθημα 24

Ενότητα 3η
Μάθημα 25, Μάθημα 26, Μάθημα 27, Μάθημα 35, Μάθημα 36
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
                                                      ΑΛΓΕΒΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   1ο:   Παράγραφοι         1.2  ,  1.4  ,  1.5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   2ο:   Παράγραφοι         2.1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3ο:    Παράγραφοι         3.3  ,  3.4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4ο:    Παράγραφοι         4.1  ,  4.2  ,  4.3  ,   4.5
                                                
                                                    ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   1ο:   Παράγραφοι        1.3 , 1.4 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   2ο:   Παράγραφοι        2.1  ,  2.2  ,  2.4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3ο:    Παράγραφοι       3.1  ,  3.2  ,  3.3  ,  3.5 

ΤΑΞΗ Γ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Βιβλίο μαθητή   Ενότητες εξεταστέας ύλης:  1, 2, 3
Βιβλίο ασκήσεων Ενότητες εξεταστέας ύλης: 1, 2, 3,
Επαναληπτικές ασκήσεις  Ενότητες εξεταστέας ύλης : 1, 2, 3,
Ενότητα που αφαιρείται: 4


ΙΣΤΟΡΙΑ
Ενότητες εξεταστέας ύλης Μαΐου- Ιουνίου 2015:
1, 2, 3, 5, 7,8,9,10, 12,13, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23,27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38.

Ενότητες που αφαιρούνται:
4, 6, 11, 14, 15, 16, 24,25, 26, 33

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ενότητα 1

  Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμό.

1.1 Η έννοια του προβλήματος
1.2 Τι είναι αλγόριθμος
1.3 Ιδιότητες ενός αλγορίθμου (Όχι τα παραδείγματα 1 και 2 στη σελίδα 180 και 181)
1.4 Υλοποίηση αλγορίθμου με υπολογιστή-Προγραμματισμός
1.5 Γλώσσες προγραμματισμού.

Κεφάλαιο 2: Ο προγραμματισμός στην πράξη.
2.1Το περιβάλλον προγραμματισμού MicroWorlds Pro
2.2 Οι πρώτες εντολές
2.3 Συνομιλία με τον υπολογιστή. Περισσότερα για τις εντολές εισόδου-εξόδου.
2.4 Η Logo και ο σχεδιασμός γεωμετρικών σχημάτων.
2.5 Δημιουργώντας νέες λέξεις-Διαδικασίες
2.6 Μεταβλητές(Όχι την παράγραφο «Μια παραλλαγή της διαδικασίας τετράγωνο ή παίζοντας με τον μεταβολέα»)
2.7 Επιλέγοντας(Όχι τις δραστηριότητες από τη σελίδα 196 και 197)
Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης σελίδες 200-201

Συνοπτικά η ύλη που θα διαβάσετε βρίσκεται στις σελίδες από:
 176 έως 196 και
200-201 οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ
THINK TEEN STUDENT’S BOOK UNITS 1,5,6,7,8 Η ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑ ΥΛΗ
WORKBOOK UNITS 1,5,6,7,8 Η ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑ ΥΛΗ
Η ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΡΧΑΡΙΟΙ
Think Teen!3rd Grade of Junior Hihg School
Units 1-5 All vocabulary and grammar included.


ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
                  1
Ενότητες:  2  B-Γ1- Γ2
                  3  Β, Γ
                  4
                  6
                  7Γ2
                  8 (εκτός αυτοπαθητικής αντωνυμίας)
                   9
                  10Γ
                  11Γ
                  
  **Στις παραπάνω ενότητες συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα παράλληλα κείμενα.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΕΛΕΝΗ)
Ιστορικό πλαίσιο και πνευματικό κλίμα σελ.5
Κείμενο: Πρόλογος στ.1-190
               Πάροδος στ.192  -  436
               A ´Επεισόδιο 437- 575
                Επιπάροδος- Β΄επεισόδιο  576-1219
                Γ΄επεισόδιο  στ. 1286-1424
                Δ΄επεισόδιο        1520-1592
              

**Στην ύλη συμπεριλαμβάνονται και τα σχόλια εισαγωγής στο ΔΡΑΜΑ και την ΤΡΑΓΩΔΙΑ από το βιβλίο
«Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας» ως εξής:
1.    Δεύτερη περίοδος: Αττική ή Κλασική  - Δραματική ποίηση  , σελ.65 - 67
2.    Η Τραγωδία: η προέλευση…Αρίων – Θέσπις , σελ. 67
3.    κοινό , θέατρο , συντελεστές της παράστασης , σελ. 72- 73
4.    Δομή της τραγωδίας , σελ.74- 76


ΜΑΘΗΜΑ: ΙΤΑΛΙΚΑ
ΒΙΒΛΙΟ PROGETTO ITALIANO JR 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
LA CUCINA ITALIANA  σελ. 74, 75, 79, 80 Β, 81 παρ.2, 82, 84, 85 παρ.1
Τα κτητικά σελ. 76
ΒΙΒΛΙΟ PROGETTO ITALIANO JR 2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
PROGETTI EXTRASCOLASTICI σελ 8,9,13, 14 παρ 3, 18
Ο Μέλλοντας (απλός και συντελεσμένος) – Futuro sempliceFuturo compostο σελ. 10, 11, 14 παρ 5 και 6.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
TELEVISIONE σελ. 22, 23
ΣΥΜΦΩΝΩ/ ΔΙΑΦΩΝΩ  -  D’ accord – non d’ accordο σελ. 25
IMPERFETTO – ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
Σελ. 24, 26

Από το 2ο μέρος του βιβλίου – ESERCIZI / ΑΣΚΗΣΕΙΣ  οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στην παραπάνω ύλη όπως υποδεικνύονται από το βιβλίο.
ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
2.1. Το ηλεκτρικό ρεύμα
2.2. Ηλεκτρικό κύκλωμα.
 [  Όχι η υποπαράγραφος     «Ταχύτητα ηλεκτρόνιων στο ηλεκτρικό κύκλωμα.»]
2.3. Ηλεκτρικά δίπολα .
 [  Μόνο έως την υποπαράγραφο    «Ισχύει ο νόμος Ωμ για κάθε ηλεκτρικό δίπολο;» ]   
2.5. Εφαρμογές αρχών διατήρησης στην μελέτη απλών κυκλωμάτων.
[ Όχι οι υποπαράγραφοι    «Κύκλωμα σύνδεσης σε σειρά»  και   «Κύκλωμα σε παράλληλη σύνδεση»  αλλά
ναι οι υποπαράγραφοι «Σύνδεση δύο αντιστατών σε σειρά» και «Παράλληλη σύνδεση αντιστατών» ]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
3.6. Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
4.1. Ταλαντώσεις
[Όχι η υποπαράγραφος «Δύναμη στην απλή αρμονική ταλάντωση» ]
4.2. Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μια ταλάντωση.
4.3. Ενέργεια και ταλάντωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
5.1. Μηχανικά κύματα
5.2. Κύμα και ενέργεια
5.3. Χαρακτηριστικά μεγέθη του κύματος
[ Όχι οι υποπαράγραφοι  «Κυματικά φαινόμενα»,  «Ανάκλαση» και «Διάθλαση»  ]
5.4. ‘Ήχος
5.5. Υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
6.2. Διάδοση του φωτός.
[Όχι η υποπαράγραφος «Η αρχή του ελάχιστου χρόνου» ]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
7.1. Ανάκλαση του φωτός.
[Όχι η υποπαράγραφος «        Ανάκλαση και αρχή του ελάχιστου χρόνου» ]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  8
8.1. Διάθλαση του φωτός.
( Μόνο  έως την σχέση    )
[Όχι η υποπαράγραφος «Διάθλαση και  αρχή του ελάχιστου χρόνου» ]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  9
9.1.  Συγκλίνοντες  και αποκλίνοντες φακοί.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται  και οι αντίστοιχες  εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες  έχουν πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους 2014-2015.

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ
KOINH ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ1, Γ2, Γ3 και Γ4
1Η  ΕΝΟΤΗΤΑ : Οξέα – Βάσεις- Άλατα
1.      Τα οξέα (1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 )
2.      Οι βάσεις (2,  2.1, 2.2, 2.3 )
3.      Εξουδετέρωση (3, 3.1 )
4.      Τα άλατα (4, 4.1 ,  4.3  ).
2Η  ΕΝΟΤΗΤΑ : Ταξινόμηση των στοιχείων –Στοιχεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
1.     Ο   περιοδικός πίνακας  (1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 )
2.     Μερικές ιδιότητες και χρήσεις των μετάλλων  (3, 3.1)
3.     Το πυρίτιο   (5,  5.1 , 5.2, 5.3  , 5.4 ,  5.5 )
3Η  ΕΝΟΤΗΤΑ : Η Χημεία του άνθρακα
1.      Οι υδρογονάνθρακες  (1, 1.1,  1.3 , 1.4 )
2.      Πετρέλαιο –Φυσικό αέριο –Πετροχημικά (2, 2.1, 2.2, 2.3,  2.4, 2.5, 2.6, 2.7-ορισμός, 2.8, 2.9, 2.10. )

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (1.1, 1.2, 1.3)
ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥΣ (2.3, 2.4) 
ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ                   
                           ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ ( 4.2 , 4.3 )
ΕΝΟΤΗΤΑ 5. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.5, 5.6)
ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ   (6.2)

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
                                                      ΑΛΓΕΒΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   1ο:   Παράγραφοι      1.2  ,  1.3 ,  1.4 , 1.5 (χωρίς το (ε)) , 1.6 (χωρίς τα (δ),(στ)) , 1.8 (χωρίς το Μ.Κ.Δ.) , 1.9 , 1.10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   2ο:   Παράγραφοι     2.2 (χωρίς σελ.91 συμπλήρωση τετραγώνου) , 2.4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3ο:    Παράγραφος    3.3 
                                                
                                                    ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   1ο:   Παράγραφοι        1.1 , 1.5Β
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   2ο:   Παράγραφοι        2.1 , 2.2  ,  2.3