Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013 οι καθηγητές θα βρίσκονται στο σχολείο από τις 8:30 ως τις 13:30 προκειμένου κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και των κενών τους, να ενημερώνουν τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών για την επίδοσή τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι τη συγκεκριμένη ημέρα θα υπάρχει άνεση χρόνου για την ενημέρωση και καλό είναι οι γονείς να την αξιοποιήσουν. Αντίθετα , την ημέρα της επίδοσης των ελέγχων δε θα υπάρχει η άνεση αυτή.