Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2013

Παρέλαση 25ης Μαρτίου